Zendtijd van de Kerken

Programma van zondag 29 januari.

9.05 uur: Meditatie.

9.20 uur: De Kinderkaravaan. Iris Hageman vertelt het verhaal van de discipelen die gaan vissen.
Daarbij veel leuke liedjes.

9.40 uur: Als de klokken luiden; muziek en een gedicht voor kerktijd.

10.00 uur: Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Bergweg.

In de dienst gaat dr. Versluis voor.
De schriftlezing is uit Lucas 16: 1 - 13.

Na de kerkdienst geestelijke muziek.

Presentatie vanuit de studio in De Klinker: Lykel Sok.

Volgende week, 5 februari wordt om 10.00 uur de dienst van wijkgemeente Pniël vanuit de Oude Kerk uitgezonden.

Nadere informatie, opmerkingen en suggesties over onze uitzendingen via kerken@slotstad.nl