Over Slotstad RTV

Visie


Slotstad RTV is de lokale omroep voor Bunnik, Odijk, Werkhoven, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist. We kennen de mensen en weten wat er speelt op de terreinen van cultuur, nieuws, sport, politiek, onderwijs, zorg en welzijn.

Wij betrekken mensen en organisaties uit de gemeenten Zeist en Bunnik bij onze programmering.

Missie

Wij dragen bij aan een goed geïnformeerde en betrokken samenleving door:

 • zichtbaar te maken wat er leeft bij de mensen in de buurten en wijken van de gemeenten Bunnik en Zeist;
 • de diversiteit van onze samenleving een gezicht te geven, zodat we elkaar beter leren kennen en begrijpen;
 • de lokale democratie nauwlettend te volgen;
 • te duiden wat de gevolgen zijn van (gemeentelijk en landelijk) beleid voor onze regio;
 • samen te werken met partners met gedeelde doelstellingen met wie we ons media-aanbod verrijken;
 • onze verhalen in vele vormen te delen, op alle kanalen waar ons publiek actief is.

Kernwaarden

Als Slotstad rtv handelen we vanuit de volgende kernwaarden:

 • Nieuwsgierigheid.
  We weten wat er speelt in onze regio en zijn voor het maken van onze programma's altijd op zoek naar uiteenlopende meningen, inzichten, drijfveren en culturen.
 • Infomeren en ontspannen.
  Met ons programma-aanbod dragen we bij oordeelsvorming en ontspanning van ons publiek.
 • Verbinding.
  Al onze activiteiten zijn direct of indirect gericht op het toegankelijk maken van lokale informatie en daarmee op het creëren van maatschappelijke verbinding.
 • Integriteit
  We hebben respect voor geldende normen en waarden en pakken onze verantwoordelijkheid.
 • Transparantie.
  In ons doen en laten handelen we vanuit een open houding.

Bestuur Slotstad rtv

Voorzitter Ingrid van Maarschalkerweerd (L), penningmeester Henk Kwant (M) en secretaris Karolijn Burgman (R) vormen sinds 1 april 2023 het bestuur van Slotstad rtv.

Samenwerking

De besturen van de drie lokale omroepen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede werken nauw samen. Dat doen ze in de overkoepelende stichting Samenwerkende Publieke Mediadiensten. In deze stichting werken de lokale omroepen Slotstad RTV (Zeist en Bunnik) en RegioTV De Bilt/Roulette FM (De Bilt) al sinds 2017 samen. In 2020 heeft de Lokale omroep Regio90 uit Leersum (Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) zich aangesloten. 

De komende jaren wijzigt het lokale omroepbestel. Hierop bereiden de drie omroepen zich voor, zowel financieel als organisatorisch en professioneel.

Verantwoording

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over het bestuur, het Programma Bepalend Orgaan (PBO), programmastaf, plannen en jaarverslagen van Slotstad rtv. 

Documenten