Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt 10 jaar

Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt bestaat tien jaar. December 2012 nam een aantal bewoners uit het dorp het initiatief om de coöperatie Austerlitz Zorgt op te zetten. De zorgcoöperatie maakt het mogelijk dat de oudere inwoners van Austerlitz zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Inmiddels is ruim 40% van de volwassen bewoners, lid van Austerlitz Zorgt.

Van 9 tot en met 12 december wordt het lustrum feestelijk gevierd in het dorpshuis Hart van Austerlitz. Op vrijdagmiddag 9 december vindt een lustrumsymposium over burgerkracht plaats. Het symposium wordt geopend door wethouder Angèle Welting. Op zondag 11 december worden inwoners uitgenodigd voor een bijzondere ontmoeting, waarin vaak en minder vaak vertelde verhalen over Austerlitz centraal staan. Wethouder Laura Hoogstraten is aanwezig bij de viering. 

Een zestal inwoners vertelt deze middag over de opmerkelijke geschiedenis waarin rebellie, samenwerking en gemeenschapskracht een grote rol spelen. Ze doen dit aan de hand van hun eigen levensverhaal. De middag wordt muzikaal begeleid door dorpsgenoot Maarten Tros. Stadsdichter Diet Groothuis draagt haar gedicht, dat ze schreef voor deze lustrumviering, voor. Daarnaast ontvangen alle inwoners een exemplaar van het jubileummagazine.

Meer informatie over de lustrumviering: www.austerlitzzorgt.nl.

Video 2019 - Korte documentaire van Pieter Klein over Austerlitz Zorgt.