Zo stemde Zeist

Update 17 maart:  
Het opkomstpercentage van de Provinciale Statenverkiezingen 2023 is 63,39%. Dat is iets meer dan in 2019, toen 61,53% van de kiesgerechtigden kwam stemmen.


Uitslag Provinciale Staten

 1. GROENLINKS: 4.700 (2019 - 4.958)
 2. VVD: 4.640 (2019 - 5.645)
 3. Forum voor Democratie: 679  (2019 - 3.175)
 4. CDA: 2.371 (2019 - 2.409)
 5. D66: 3.881 (2019 - 2.882)
 6. Partij van de Arbeid (PvdA): 1.904 (2019 - 2.096)
 7. ChristenUnie: 1.536 (2019 - 1.754)
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid): 1.181 (2019 - 1.365)
 9. Partij voor de Dieren: 2.079 (2019 - 1.754)
 10. SP (Socialistische Partij): 805 (2019 - 1.365)
 11. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 611 (2019 - 1.597)
 12. 50PLUS: 465 (2019 - 1.007)
 13. DENK: 295 (2019 – 587)
 14. Zwarte Piet Is Zwart:  29  (2019 - niet van toepassing)
 15. BBB: 2.650 (2019 - niet van toepassing)
 16. JA21: 1.301 (2019 - niet van toepassing)
 17. Volt: 1.515 (2019 - niet van toepassing)
 18. Belang van Nederland (BVNL): 215 (2019 - niet van toepassing)
 19. U26 gemeenten: 571 (2019 – 548)

Uitslag Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk 5.978  
VVD 4.466
Partij voor de Dieren 3.921
CDA 2.472
PvdA 2.957
AWP voor Water, Klimaat en Natuur 2.381
ChristenUnie 1.467
Waterschap@inwonersbelangen 377
50PLUS 749
Ondernemend water 495
De Groenen 635  
Belang van Nederland (BVNL) 620  
SGP 682  
BoerBurgerBeweging (BBB) 3.496  

Opkomst: Het opkomstpercentage van de verkiezingen voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is 59,91%. Dat is iets meer dan in 2019, toen 57,95% van de kiesgerechtigden kwam stemmen. 

Uitslag Waterschap Vallei en Veluwe

VVD 38  
ChristenUnie 8  
CDA 11  
Water Natuurlijk 32  
PvdA 18  
SGP 4  
Lokaal Waterbeheer 9  
AWP voor Water, Klimaat en Natuur 17  
50PLUS 4  
Ondernemend water 2  
Partij voor de Dieren 34  
BoerBurgerBeweging (BBB) 30  
Belang van Nederland (BVNL) 7  

Opkomst: Het opkomstpercentage voor de verkiezingen voor Waterschap Vallei en Veluwe is 33,38%.

Voor processen-verbaal en meer info: zeist.nl

Meer over de verkiezingsuitslagen in de provincie:UKiest