Zeister Historisch Genootschap bezoekt Abbing

Op dinsdag 12 september verzorgt Gerrit Bolhuis, getrouwd met een Abbing en tot voor kort directeur van Abbing, een presentatie over het ontstaan van het bedrijf Abbing aan het eind van de 19e eeuw en over de ontwikkeling van het bedrijf daarna. Aansluitend is er een rondleiding met aandacht voor details uit het verleden. 

Wat maakte dat Abbing in Zeist kon ontstaan en uitgroeien? Hoe kon Abbing al ver voor de Tweede Wereldoorlog door heel het land planten en bomen leveren?

De excursie vangt aan om 10.00 uur in het bedrijfsgebouw, Odijkerweg 132, Zeist.

Aanmelden
Vooraf aanmelden via excusies@zhg.nl is wenselijk om een zitplaats zeker te stellen. Ook niet-donateurs van het ZHG zijn welkom. Inlichtingen: 0610554932.

Foto: Abbing Buitenhof