Woondeals zorgen komende jaren voor meer én betaalbare woningen

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn drie zogenaamde woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley.

Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Ook zijn wederzijdse afspraken opgenomen; de randvoorwaarden om de woningen (betaalbaar) te realiseren moeten namelijk op orde zijn. Op 13 maart zette minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals. Namens de gemeente Bunnik ondertekende wethouder Ali Dekker deze woondeal. Voor Zeist tekende wethouder Laura Hoogstraten.

In de regio U10 worden 61.000 woningen gerealiseerd, in de regio Amersfoort 27.000 en in de regioFood Valley 25.000.

Betaalbare woningen
De huizenprijzen in de regio zijn hoger dan het landelijk gemiddelde en uit onderzoek blijkt dat vooral de betaalbare koopwoning ontbreekt. Daarnaast zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning hoog, gemiddeld 11 jaar. Dit treft niet alleen de mensen die een huis zoeken, maar ook onze regio als geheel. Want we willen jonge, getalenteerde mensen blijven aantrekken en tegelijkertijd de langer thuiswonende senioren passende huisvesting bieden.

In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde van de woningen die gebouwd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.026,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-).

Laura Hoogstraten, Wethouder wonen in Zeist: “Met het uitvoeren van deze deal komen er betaalbare woningen bij in Zeist. Het is een belangrijke stap die aansluit bij onze ambities. Nog belangrijker is dat we een verschil maken voor de mensen die hard op zoek zijn naar een betaalbaar thuis.”

Knelpunten aanpakken
De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk. Om de woningbouw mogelijk te maken is afgesproken dat rijk, provincies, gemeenten en corporaties blijven investeren in betere mobiliteit en groen en kijken wat iedereen financieel kan bijdragen. Daarnaast wordt ingezet op het versnellen van planprocessen, wordt gekeken of gemeenten meer grip kunnen krijgen op grondposities en worden het stikstofprobleem en de energie-infrastructuur boven aan de agenda gezet. Verder wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor capaciteitstekorten en wordt onderzocht hoe ook op lange termijn gebiedsontwikkeling structureel betaald kan worden. Tenslotte is benadrukt dat naast het bouwen van betaalbare woningen het ook belangrijk is dat de betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de bestaande woonvoorraad op orde blijft/komt.

Belang van Bunnik
Ali Dekker, Wethouder Wonen/RO: “In de gemeente Bunnik wordt hard gewerkt aan plannen voor Kersenweide in Odijk en de stationsomgeving in Bunnik om zo het woningtekort terug te dringen. Het mooie van de Woondeal is dat er afspraken en voornemens in staan over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor woningbouw, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, voorzieningen, zorg en groen. Dat vinden wij voor Bunnik van groot belang en daarom ondertekenen wij de Woondeal U10. De ambities zijn hoog en er zijn nog wel wat voorwaarden te vervullen om alle doelen te bereiken zeker als het om betaalbaarheid gaat. Meer én betaalbare woningen binnen een gezond woon- en leefklimaat. De wil is er en dat is een stap vooruit!”

Waar komen de woningen?

  • Regio U10, 61.000 woningen:
    Bunnik 2.179, De Bilt 536, De Ronde Venen 2.950, Houten 852, Lopik 291, Montfoort 475, Nieuwegein 5.100, Oudewater 450, Stichtse Vecht 3.323, Utrecht 33.571, Utrechtse Heuvelrug 1.143, Vijfheerenlanden 2.797, Woerden 2.615, Wijk bij Duurstede 900, IJsselstein 1.568 en Zeist 2.419.
  • Regio Amersfoort, 27.000 woningen:
    Amersfoort 11.584, Baarn 874, Barneveld 5.380, Bunschoten 1.103, Eemnes 401, Leusden 1.455, Nijkerk 3.857, Soest 1.250 en Woudenberg 1.060 (,de gemeenten Barneveld en Nijkerk zijn onderdeel van twee woondealregio's).
  • Regio Foodvalley, 25.000 woningen:
    Barneveld 5.380, Ede 7.000, Nijkerk 3.857, Renswoude 324, Rhenen 431, Scherpenzeel 841, Veenendaal 4.800 en Wageningen 2.750 (,de gemeenten Barneveld en Nijkerk zijn onderdeel van twee woondealregio's).