Wijkbijeenkomsten over Mobiliteitsplan Zeist

De gemeente Zeist organiseert in juni en juli online bijeenkomsten over het verkeer in haar wijken en dorpen. Zij gaat in er gesprek met inwoners en ondernemers over kansen en knelpunten op verkeersgebied: hoe kan bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of bereikbaarheid verbeterd worden? Welke maatregelen versterken de positie van fietser en voetganger? Wat is de mooiste, snelste, veiligste route? Kan ik mijn auto voor de deur parkeren? Waar kan ik mijn elektrische fiets of auto opladen?

Aftrap voor deze wijkbijeenkomsten was een webinar op 9 juni, waarin drie deskundigen spraken over mobiliteitsthema’s als verkeersveiligheid en parkeren. Welke ontwikkelingen zijn er op deze gebieden en waar moet de gemeente rekening mee houden? Deelnemers stelden vragen die door een expert of aanwezig wethouder Wouter Catsburg (Mobiliteit) of Laura Hoogstraten (Parkeren) werden beantwoord. Het webinar is terug te kijken op www.OmZeist.nl/mobiliteitsplan.

Wethouder Catsburg: “Het webinar was inspirerend en verhelderend. En bovenal een bevestiging dat we met de nieuwe Mobiliteitsvisie de juiste prioriteiten hebben gesteld. De aankomende wijkbijeenkomsten gaan over het vertalen van die visie naar concrete maatregelen en kansen in de buurt. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om zich aan te melden en mee te praten tijdens één van de vijf wijkbijeenkomsten!”

Van Mobiliteitsvisie naar Mobiliteitsplan
Op 20 mei 2021 stelde de raad de Mobiliteitsvisie vast. Uitgangspunt hierbij is de gelijkwaardigheid van soorten vervoer, zodat inwoners keuzevrijheid houden over hoe zij willen verplaatsen. Speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slimme parkeeroplossingen en een goede bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. De gemeente gaat hierover digitaal in gesprek met inwoners en ondernemers. 

Aanmelden voor één van de wijkbijeenkomsten kan via www.OmZeist.nl/mobiliteitsplan.