Wel of geen windmolens? Omwonenden Groene Driehoek zitten nog in onzekerheid

Omwonenden van de Groene Driehoek, ook wel A12/Spoorzone genoemd, wachten nog op de uitkomsten van de quickscan van adviesbureau Rom3D die de gemeente Zeist heeft laten uitvoeren om de haalbaarheid van windmolens in dit gebied te bestuderen. Zij zijn niet tevreden over de manier waarop zij bij het proces betrokken worden. Dat is te lezen op Nieuwsbode.nl. De gemeente Zeist zegt dat het rapport klaar is en het college binnenkort besluit wat het vervolg gaat zijn.


Eerder stapte actiegroep De Groene Driehoek uit het overleg met de gemeente uit onvrede met het proces. Ook bewoners van de Odijkerweg hebben grote zorgen. Pieter de Jonge: ,,We wonen op zo’n 400 meter van de plek waar eventueel een windmolen zou komen. Dat ding wordt 260 meter hoog. Toch is er geen bewonersbijeenkomst geweest. Dat vinden wij vreemd.” Binnen de gemeente wordt gesproken over windmolens met een tiphoogte van maximaal 225 meter. Met de wieken erbij wordt dat nog hoger.  

Ze kregen wel een brief en werden uitgenodigd voor een startbijeenkomst over de gebiedsverkenning. Ook waren de bewoners aanwezig bij de Ronde Tafel van de gemeente Zeist, waar zij onder meer wezen op het gevaar voor trillingen in de bodem en geluidsoverlast. De Jonge: ,,Dat we die molen zien vanuit ons raam, vinden we nog tot daar aan toe. We weten alleen helemaal niet wat we er verder van gaan merken en de rapporten die gepubliceerd worden stellen ons niet gerust.”

Rapport klaar
Volgens een woordvoerder van de gemeente Zeist is het rapport van adviesbureau Rom3D klaar en besluit het college binnenkort wat het vervolg gaat zijn. "Daarna gaan we eerst de direct belanghebbenden en de raad informeren, en direct daarna informeren we de pers. Naar verwachting duurt dat enkele werkdagen.” 

Lees het volledig artikel op: Nieuwsbode.nl