Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bekend

Op 17 maart heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing in haar gebied bekend gemaakt. De opkomst deze verkiezingen opnieuw gestegen ten opzichte van de vorige waterschapsverkiezing in 2019. De definitieve cijfers zullen bekendgemaakt worden bij de definitieve uitslag. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is erg blij met deze stijging die als toenemende betrokkenheid wordt ervaren.

De voorlopige uitslag is (tussen haakjes de uitslag van 2019):

 1. Water natuurlijk: 6 (7)
 2. VVD: 3 (3)
 3. Partij voor de Dieren: 4 (3)
 4. CDA: 2 (3)
 5. Partij van de Arbeid: 3 (2)
 6. AWP voor water, klimaat en natuur: 2 (2)
 7. ChristenUnie: 1 (1)
 8. Waterschap@Inwonersbelangen: 0 (1)
 9. 50Plus: 0 (1)
 10. Ondernemend Water: 0
 11. De Groenen: 0
 12. Belang van Nederland (BVNL): 0
 13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 1
 14. BBB: 4

Het proces 

De gemeenten in de regio van De Stichtse Rijnlanden hebben, na afhandeling van de stemmen van de Provinciale Staten, de stemmen van de waterschapsverkiezingen geteld. Vanaf vrijdag 17 maart kunnen de gemeenten de complete uitslagen (processen-verbaal) inleveren. Aankomende dagen dient HDSR dit te controleren.

Wat gebeurt hierna?

De voorlopige uitslag is op lijstniveau. Dit betekent dat voorkeursstemmen nog niet geteld zijn. Donderdag 23 maart 2023 maakt het waterschap de definitieve uitslag bekend. Woensdag 29 maart worden de nieuwe bestuursleden officieel geïnstalleerd. Hierna zullen de coalitievorming en het inwerktraject van start gaan.