Voor de vierde keer World CleanUpDay in Zeist

Bermbrigade Zeist organiseert dit jaar weer World CleanUpDay in Zeist.  Op een ludieke manier wil men op 18 september zichtbaar maken dat iedereen wat kan doen. Vanuit vijf wijken in Zeist gaan deelnemers in groepen richting het gemeentehuis. Voor materiaal als grijpers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken wordt gezorgd. De beginpunten zijn in Vogelwijk, Kerckebosch, Lyceumkwartier, Verzetswijk en camping De Krakeling en 13.30 uur wordt gestart met de opruimactie. Al wandelend, joggend en tegelijkertijd rapend, wordt zoveel mogelijk zwerfafval onderweg opgepakt. De elektrische bakfietsen van Samen Duurzaam Zeist rijden rond om volle zakken mee te nemen. De schoonmaakactie wordt tussen 15 en 15.30 uur bij het gemeentehuis, ingang Walkartpark, op een corona verantwoorde manier afgesloten.

Zwerfafval in Zeist
Volgens Bermbrigade Zeist ligt er nog steeds veel zwerfafval in Zeist. Vooral langs de doorgaande wegen zijn blikjes, flesjes, verpakkingen, peuken te vinden. "Veel mensen zetten zich wekelijks of maandelijks vrijwillig in om hun straat of park schoon te houden. Naast de reiniging door de gemeente doen Opgeruimde Zeistenaren in samenwerking met de Boswerf veel onzichtbaar en soms ondankbaar werk hierin. Een week later ligt het wéér vol." Daarom is blijvende aandacht nodig en helpen alle beetjes zoals het invoeren van statiegeld, afbreekbare verpakkingen, je eigen koffiemok mee, elkaar aanspreken als er wat weggegooid wordt, aldus Bermbrigade Zeist in een persbericht.  

Bermbrigade Zeist zoekt vrijwilligers om World CleanUpDay Zeist 2021 een groot succes te maken. Voor meer informatie en aanmelden: Liesbeth Raymakers, 06-40839905. Aanmelden voor de schoonmaakactie kan via Facebook: Bermbrigade Zeist, de evenementenpagina of E-mail: cleanupdayzeist@gmail.com