Vluchtelingenopvang Kamp van Zeist na zomervakantie

De gemeenten Zeist en Soest zijn in gesprek met het COA over wat er allemaal geregeld moet worden voor de opvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist. De verwachting is dat de gesprekken en voorbereidingen nog enkele maanden duren. Het COA dacht eerst dat de opvang in april open kon gaan. Maar dat kan op z’n vroegst na de zomervakantie van 2022.


Ook is nog niet bekend hoe de situatie in Oekraïne zich verder ontwikkelt en wat voor een eventuele gevolgen dit heeft voor de druk op de asielopvang in Nederland.

Er worden ongeveer 400 vluchtelingen opgevangen op Kamp van Zeist. Oorspronkelijk was het idee om maximaal 700 vluchtelingen te plaatsen, maar dit aantal is omlaag gebracht op verzoek van de gemeenteraden van Zeist en Soest  Daarnaast vonden de inwoners van Soesterberg dit ook teveel en kwamen in actie tegen dit idee van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het college van Zeist. 

Op de websites www.zeist.nl/opvangkampvanzeist en www.soest.nl/opvangkampvanzeist staan de laatste ontwikkelingen rondom de opvanglocatie Kamp van Zeist. Ook krijgen de bewoners in de omgeving een informatiebrief. Daarin staat waar ze terecht kunnen voor meer informatie, als ze zorgen of wensen hebben of als ze graag iets willen betekenen voor de vluchtelingen.