Vervolg raadsvergadering

In het vervolg van de Raad van 22 februari werd stil gestaan bij de situatie in Oekraïne en werd het bestemmingsplan sportpark Blikkenburg vastgesteld. Ook zijn het Mobiliteitsplan en het Handvat Participatie vastgesteld.

Mobiliteitsplan
De Raad heeft ingestemd met het Mobiliteitsplan voor de periode 2022 – 2027. Dit mobiliteitsplan zet in op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor alle vormen van verkeer, maar met het accent op het maken van een inhaalslag voor voetgangers, fietsers, de OV-reizigers en de mindervaliden.

Maar liefst vier wijzigingsvoorstellen werden er door raadsleden ingediend, waarvan er drie zijn overgenomen. Die gingen over wegcategorisering, de functie van de Lindenlaan en de uitwerkingen maatregelen op het gebied van parkeren. Het gewijzigde mobiliteitsplan is unaniem aangenomen.

Sportpark Blikkenburg
De Raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor Sportpark Blikkenburg. GroenLinks stemde tegen het onderdeel parkeerterrein Filosofenlaantje. De gemeente wil goede sport- en recreatiemogelijkheden met behoud van de cultuurhistorische en ecologische waarden. Daarom heeft dit sportpark, naast Slot Zeist, een nieuwe indeling nodig. De verschillende clubgebouwen worden samengevoegd met Blik&Burgers en verplaatst naar een andere plek. Groen Links vindt een nieuwe parkeerplaats aan het Filosofenlaantje niet wenselijk en niet nodig.

Handvat Participatie Zeist
De Raad nam het ‘Handvat Participatie Zeist’ aan, NDZ stemde als enige partij tegen. Het Handvat is een hulpmiddel voor gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en samenleving, bij het organiseren van participatieprocessen.