Vertraging bouw AZC Kamp van Zeist door tekort bouwmaterialen: 'Hopen op zachte winter'

De bouw van het asielzoekerscentrum op het terrein van Kamp van Zeist is vertraagd door een tekort aan bouwmaterialen, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Het AZC zou eigenlijk in december open gaan, maar door schaarste van diverse noodzakelijke bouwmaterialen verwachten ze dat dit pas ruim een halfjaar later gaat lukken. Naar verwachting is de oplevering in april of begin mei 2023. 

De noodopvang op het terrein blijft daarom open tot het nieuwe gebouw af is. Daar verblijven op dit moment ongeveer 200 mensen in paviljoens. In het nieuwe gebouw wordt ruimte gemaakt voor zo’n 400 mensen. “Het is in principe de bedoeling dat alle mensen die nu in de paviljoens verblijven overgaan naar de nieuwe locatie. Helaas moeten zij hier nu langer op wachten. Laten we vooropstellen dat we het liefste alles op tijd af hadden gehad, zodat de mensen daar hun intrek hadden kunnen nemen”, zegt een woordvoerder van het COA.

De 200 plekken die nu tot en met april tekortkomen zullen op een andere manier ingedeeld moeten worden. “Die extra plekken gaan we de komende tijd wel missen. Er is een enorm tekort aan plekken, dus we moeten een andere manier vinden om die mensen op te vangen door herverdeling op andere locaties in het land.”

Hopen op zachte winter

De mensen die nu in de paviljoens slapen op het terrein van Kamp van Zeist zullen de winter daar door moeten brengen, zegt het COA. “Laten we maar hopen op een zachte winter. Er zullen heus wel wat extra voorzieningen getroffen worden, om het verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Maar we begrijpen dat het fijner was geweest als de locatie op tijd af was. Bij veel projecten plannen we optimistisch als het gaat om bouwen, je weet dat het in de praktijk tegen kan vallen.”