Vaststelling plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist

Op 18 april hebben de colleges van B&W van Zeist en Utrechtse Heuvelrug een besluit genomen over het plan van aanpak voor de gebiedsvisie Driebergen-Zeist.  De gemeenteraden van de beide gemeenten worden gevraagd het plan van aanpak vast te stellen, meldt de gemeente Zeist in een persbericht. Het plan van aanpak geeft aan wat de uitgangspunten zijn voor de gebiedsvisie en hoe het proces voor het opstellen ervan er uit ziet. 

Het opstellen van de gebiedsvisie is de eerste stap naar een gebiedsontwikkeling rond het station Driebergen-Zeist. Op basis van deze visie besluiten de gemeenten om de ontwikkeling van het gebied wel of niet door te zetten. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist trekken hierin samen op en zien het als één opgave en voelen zich samen verantwoordelijk om het beste voor het gebied te realiseren. Ook de provincie is nauw betrokken bij het proces.

Een plek die tot de verbeelding spreekt
Wethouder Angèle Welting van de gemeente Zeist: "Samen met Gemeente Utrechtse Heuvelrug en bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gaan we onderzoeken hoe we het gebied rondom station Driebergen-Zeist kunnen ontwikkelen tot een aangename plek om te wonen en werken. Het moet een plek worden die tot de verbeelding spreekt; een fijne, gezonde en duurzame leefomgeving, goed bereikbaar en een poort naar onze mooie natuur- en recreatiegebieden, zoals Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied, de Stichtse Lustwarande en de Langbroekerwetering. Wie wil daar nou niet wonen of werken?"

De gebiedsvisie moet het toekomstperspectief bieden waarbinnen ontwikkeling van het gebied tot stand komt. "We maken een ruimtelijke en programmatische visie en we kijken daarbij ook naar de haalbaarheid. In het plan van aanpak zijn uitgangspunten voor de gebiedsvisie opgenomen, waaronder: landschap als basis, duurzame bereikbaarheid, uitwerken op basis van knooppuntontwikkeling, specifieke aandacht voor doelgroepen en community, en hoogwaardige (ruimtelijke) kwaliteit", is te lezen in het persbericht. 

Een waardevol gebied
Wethouder Rob Jorg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug:Samen met Zeist staan we voor de uitdaging om te onderzoeken hoe we het gebied rondom ons prachtige station verder kunnen ontwikkelen. De ligging en de bereikbaarheid maken het tot een gebied waar kansen liggen voor duurzaam wonen en werken in een prachtige omgeving. Het is een waardevol gebied. Daarom is het belangrijk dat er ook aandacht is voor de bescherming en versterking van landschap, ecologie en cultuurhistorie. Samen met alle belanghebbenden gaan we deze kansen de komende periode verkennen.”

Planning
Planning is dat de gemeenteraden nog voor de zomer een besluit nemen over het plan van aanpak. Daarna wordt de projectorganisatie ingericht en start de planontwikkeling. "Zoals gebruikelijk doen we dit in samenspel met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie medio 2024 klaar is voor besluitvorming."