Utrechtse Heuvelrug en Zeist starten gebiedsontwikkeling rond station Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist is sinds 2020 een compacte OV-knoop geworden. Veel reizigers maken hier dagelijks gebruik van. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist starten samen een proces om het gebied rond station Driebergen-Zeist verder te ontwikkelen. De komende periode wordt gewerkt aan een aanpak om te komen tot een gebiedsvisie. Dat maakt de gemeente bekend in een persbericht. 

Ontwikkeling met zoveel mogelijk groen
Er is een grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het vernieuwde stationsgebied biedt hier ruimte voor. Bovendien biedt de ontwikkeling van dit gebied kansen om het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen te vergroten.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van Zeist, Angèle Welting: “Deze centraal gelegen plek biedt kansen voor betaalbare woningen die heel hard nodig zijn. Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren. Hierin trekken we samen op met gemeente Utrechtse Heuvelrug. Uiteindelijk moet deze ruimtelijke ontwikkeling bijdragen aan het goede leven in onze gemeenten.” 

Wethouder Ruimtelijke ordening, Rob Jorg: “Het station Driebergen-Zeist is de afgelopen jaren gevormd tot een van de mooiste stations in Nederland. Veel inwoners maken al gebruik van dit station. Nu verleggen we onze focus naar het gebied rondom het station. Hiervoor gaan we samen met de gemeente Zeist aan de slag met het opstellen van een gebiedsvisie. Hierin komt duurzaam wonen en werken en het versterken van de natuurlijke kwaliteiten aan de Stichtse Lustwarande centraal te staan.”

Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist stellen samen gebiedsvisie op
De gezamenlijke opgave van beide gemeenten en van de regio is om de ontwikkelkansen voor een nieuwe kern te onderzoeken bij station Driebergen-Zeist. Een nieuwe kern die bijdraagt aan het goede leven in Utrechtse Heuvelrug en Zeist en aan de opgaven van de regio. Dit alles in relatie tot de waarden die staan in de toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug (www.heuvelrug.nl/toekomstvisie) en de propositie van Zeist  (www.zeist.nl/propositie).

De gemeenten stellen nu een plan van aanpak op voor de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie komt te staan wat de kansen voor wonen, werken, recreëren en het groen zijn. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen hierover meedenken. Het proces om tot een gebiedsvisie te komen start naar verwachting halverwege 2023.