Twee nieuwe verkenners voor verkennende fase formatieproces

Provinciale Staten willen met twee nieuwe verkenners onderzoeken welke partijen een provinciebestuur kunnen vormen. GroenLinks en VVD nemen hierbij het initiatief. Dat is de uitkomst van een debat over het advies van Anne Lize van der Stoel.

In dat advies stond dat BBB samen met VVD, CDA, ChristenUnie, Volt, JA21 en SGP verder ging praten. Het advies kreeg onvoldoende steun van Provinciale Staten. Van der Stoel rondt daarmee haar opdracht als informateur af. 

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat er tussen BBB en GroenLinks geen gemeenschappelijke basis is om een coalitie te vormen. De standpunten van beide partijen over het al dan niet plaatsen van windmolens en aanleggen van zonneweides bleken onoverbrugbaar. De BBB vindt dat de alternatieven voor zonneweides en windmolens nog onvoldoende zijn onderzocht. GroenLinks geeft aan dat zij niet wil terugkomen op eerder gemaakte afspraken inzake het opwekken van energie.

GroenLinks en VVD verwachten woensdag in een procesvoorstel bekend te maken welke nieuwe verkenners of informateurs aan de slag gaan. Dan wordt ook duidelijk met welke partijen verder wordt gesproken.

UPDATE 10 mei:

Cees van Eijk en Floor Vermeulen gaan aan de slag als informateurs om een nieuwe stap te zetten in het formatieproces. Dat staat in het procesvoorstel van GroenLinks en VVD die hierin het initiatief nemen. 

De informateurs hebben de opdracht meegekregen om een stabiele en daadkrachtige coalitie van partijen voor te stellen die op een meerderheid kan rekenen met als basis GroenLinks en de VVD. Daarnaast willen de partijen in ieder geval praten met D66, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt en de SGP.

Het doel is om na de gesprekken Provinciale Staten schriftelijk te adviseren over de samenstelling van een nieuwe coalitie. Daarna volgt een voorstel over het vervolgtraject.

Cees van Eijk (GroenLinks) was eerder wethouder in de gemeente Amersfoort en Utrecht. Floor Vermeulen (VVD) is momenteel b