Tijdelijke school aan het Kohnstammplein in Vollenhove

Wethouder Laura Hoogstraten heeft het startsein voor de bouw van de tijdelijke school gegeven. In de gemeente Zeist worden namelijk veel scholen gemoderniseerd de komende jaren. De leerlingen zullen in de tussentijd naar een tijdelijke school gaan die nu wordt gebouwd aan het Kohnstammplein in Vollenhove.

Schoolbesturen en de gemeente hebben in 2019 afgesproken om onderwijshuisvesting te verbeteren. Deze verbetering zal gaan om duurzaamheid, gezondheid en modernisering van de fysieke leeromgeving. Een gezonde, veilige en duurzame leeromgeving zal bijdragen aan schoolprestaties, concentratie en een goed humeur.

Ongeveer vijftig schoolgebouwen worden tussen 2019 en 2034 (ver)nieuwbouwd of gerenoveerd in de gemeente Zeist. Een deel van de scholen zal tijdens het werk vervangende onderwijshuisvesting voor een jaar of langer nodig hebben. In de tijdelijke school aan het Kohnstammplein in Vollenhove zullen de leerlingen van de Tobiasschool als eerste tijdelijk les krijgen. Daarna volgen andere scholen die worden verbouwd of gerenoveerd.

Er is voor gekozen om scholen die vervangende huisvesting nodig hebben, tijdelijk te huisvesten op één centrale plek. Deze keuze is gemaakt omdat het voordeliger is en er een schaarste is aan geschikte panden en braakliggende terreinen. Daarnaast is het duurzamer om één gebouw te gebruiken waar meerdere scholen gebruik van kunnen maken. Het schoolgebouw zal buiten schooluren een functie hebben voor inwoners van de wijk, denk daarbij aan een ontmoetingsruimte voor bewoners, yogalessen, kooklessen of zwangerschapsgymnastiek.

Bron: Gemeente Zeist