Taalonderwijs inburgeraars gekoppeld aan vak

Taalonderwijs inburgeraars gekoppeld aan vak

U10-gemeenten werken sinds 2015 intensief samen op het gebied van asiel en integratie. Het gezamenlijk inkopen van taalonderwijs komt hieruit voort. Het inkoopconvenant Taalonderwijs is ondertekend door de U10-gemeenten, waaronder Bunnik, de Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.  

Wethouder Laura Hoogstraten, één van de bestuurlijke voorzitters van de U10-tafel Asiel en Integratie: “Geen enkele inburgeraar is hetzelfde. Om je de Nederlandse taal eigen te maken vraagt voor een ieder een eigen aanpak. Dat maatwerk kun je alleen bieden door in de regio samen te werken.” Jan Kuiper, ook één van de bestuurlijke voorzitters van de U10-tafel Asiel en Integratie en wethouder Nieuwegein, vult aan: “Om de gezamenlijke visie van de U10-gemeente te kunnen uitvoeren en om gezamenlijk positieve resultaten te behalen, is regionale samenwerking een kans om verandering te realiseren. “

Een regionaal inkoopteam is actief in gesprek met taalaanbieders over de mogelijkheden voor innovatief taalonderwijs: taalonderwijs dat niet alleen aansluit bij de behoeften van inburgeraars, maar ook bij werkgevers in sectoren van de arbeidsmarktregio Utrecht met vraag naar personeel. Werkgevers zijn gebaat bij mensen die goed Nederlands spreken, dus medewerkers die weinig extra begeleiding op de werkvloer nodig hebben.