Succesvolle start tuin-deelproject in Griffensteyn

In de wijk Griffensteyn is dit voorjaar een tuin van een huurder van Woongoed gedeeltelijk ter beschikking gesteld als moestuin aan vier omwonenden. De tuin, die voorheen slecht werd onderhouden, ligt er nu florissant bij en heeft al een mooie opbrengst aan groente, fruit en bloemen opgeleverd. 

Dit initiatief is een samenwerking tussen huurder, verhuurder, omwonenden, Tuintje Verder en Woongoed Zeist. Niet iedereen is in staat om zijn eigen tuin goed te onderhouden. Terwijl er ook mensen zijn, die een tuin missen of meer tuin tot hun beschikking willen hebben voor het verbouwen van groente en fruit. Daar speelt Tuintje Verder, een initiatief van De Groene Makelaar, op in. Tuintje Verder bemiddelt tussen tuinbezitters (huurders of woningeigenaren) en tuinzoekers. Er zijn spelregels opgesteld over het gebruik van de tuin. Zo is het echt bedoeld als moestuin en niet bestemd om er te recreëren. Tuinbezitters en tuinzoekers sluiten een bruikleenovereenkomst af waarin de rechten en plichten van beiden zijn geregeld.

Tuintje Verder biedt allerlei voordelen. Eigenaren van een grote tuin, die niet in staat zijn om deze te onderhouden, hebben een zorg minder. Omwonenden die geen of een te kleine tuin hebben, kunnen in de directe omgeving van hun woning tuinieren. Het draagt bovendien bij aan de sociale cohesie in de wijk en zorgt voor meer lokaal geproduceerd voedsel met een kleinere CO2-voetafdruk.  

Nu het eerste tuin-deelproject is gerealiseerd, gaat Joost van Ettekoven, De Groene Makelaar, graag aan de slag met een volgend project ergens in Zeist. Joost: “Ik heb de ambitie om volgend jaar op meerdere locaties in Zeist een deeltuin te realiseren, zodat er een community ontstaat van buurttuiniers, die we ook nog kunnen gaan ondersteunen met bijvoorbeeld moestuinlessen, gezamenlijke inkoop plantgoed en deelname gratis compostactie van de gemeente.” Zowel tuinbezitters als tuinzoekers mogen hem benaderen via jvettekoven@gmail.com.

Tuintje Verder is een initiatief van De Groene Makelaar in samenwerking met Woongoed Zeist, RK Zeist, MeanderOmnium, TP Zeist en de gemeente Zeist. De Groene Makelaar is verbonden aan Samen Duurzaam Zeist.

Foto: Mel Boas