Streep door verkeersplan Slotlaan Zeist: 'Niet veilig'

De gemeente Zeist gaat toch niet verder met een eerder gekozen verkeersvariant voor de Slotlaan. Het plan zou de veiligheid van fietsers moeten verbeteren, maar dat is helemaal niet het geval, blijkt uit onderzoek. De Slotlaan is de grootste winkelstraat van Zeist. In 2017 is de laan heringericht, maar de verkeersveiligheid bleef een pijnpunt. Vooral fietsers ervaren problemen. Begin dit jaar koos de gemeenteraad voor 'variant 1+' om hier een einde aan te maken. Hierbij wordt tweezijdig een lijn aangebracht als aanduiding van fietsstroken en wordt de band op een deel van de Slotlaan verlaagd.

Omdat dit plan nog niet betrokken was in de eerdere afweging van varianten, is het verkeerskundig beoordeeld. Het resultaat is negatief. "Het comfort van de fietsroute zal in deze variant niet of nauwelijks toenemen ten opzichte van de huidige situatie", constateren de onderzoekers. "Op delen waar de fietspaden achter de parkeerplaatsen liggen, blijf het conflict tussen fietsers en uitstappende personen bij de parkeervakken bestaan."

Ook is het fietspad te smal, schrijven de onderzoekers. "1,50 meter is te krap voor twee fietsers en zorgt ervoor dat automobilisten dicht langs de fietsers rijden." Voor een comfortabele en veilige fietsstrook is minimaal 1,70 meter nodig, stellen de verkeersdeskundigen. Een ander nadeel van smalle fietsstroken is dat automobilisten juist meer ruimte ervaren en harder gaan rijden, wat ook nadelig is voor het fietscomfort. Verder vinden de onderzoekers dat belijning de verkeersfunctie van de Slotlaan versterkt, terwijl het juist een plek moet zijn waar je prettig kan verblijven.Het college verwacht in de eerste week van oktober met een nieuw plan te komen.

Wethouder Wouter Catsburg: “Uit onderzoek blijkt dat de gekozen variant voor de optimalisatie van de Slotlaan niet verkeersveilig is. De verkeersveiligheid staat voor het college voorop. Daarom gaan wij op korte termijn een nieuw raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Ik hoop dat we de ondernemers en de bewoners van de Slotlaan hierna snel duidelijkheid kunnen bieden over het vervolgproces.”

Bron: RTV Utrecht