Stichting Leerkansen Zeist organiseert training in de herfstvakantie

Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) organiseert samen met Stichting Leren voor de Toekomst in de herfstvakantie een training voor leerlingen uit groep 8. Volgens de stichting groet de kansenongelijkheid voor schoolgaande kinderen.  “Steeds meer commerciële organisaties adverteren met eindtoets- en brugklastrainingen. Kinderen van welgestelde ouders kunnen gebruik maken van het ondersteunende schaduwonderwijs, maar voor kinderen die dit misschien wel het hardst nodig hebben, is dit om financiële redenen niet weggelegd,” aldus de stichting in een persbericht. 

Stichting Leerkansen Zeist organiseert daarom samen met Leren voor de Toekomst van 16 tot en met 20 oktober de training voor leerlingen uit groep 8. Een donatie van De Ronde Tafel 147 Kromme Rijn maakt deze training mogelijk. 

In een vijfdaagse programma gaan de leerlingen in kleine groepjes onder leiding van een ervaren begeleider aan de slag gaan met taal en rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan vaardigheden zoals samenvatten, leren leren en samenwerken. De leerlingen krijgen instructies en gaan daarna zelfstandig aan het werk met lesmateriaal dat Leren voor de Toekomst ontwikkeld heeft aan de hand van de SLO-leerlijnen.

"Het is geen Cito-training," benadrukt SLZ. “De bedoeling is leerlingen een extra duwtje in de rug te geven, opdat zij zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.” 

Aanmelden en intake
Ouders/verzorgers met kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen hun kind opgeven bij de Stichting Leerkansen Zeist via administratie@leerkansenzeist.nl.

Dit kan door een mailtje te sturen naar admistratie@leerkansenzeist.nl met vermelding van de naam van het kind en vermelding van “Meedoen aan training. Of een telefoontje naar de Stichting Leerkansen Zeist: 0306922567. Deze oproeptekst is ook in het Arabisch op te vragen bij Leren voor de Toekomst, telefoon: 0610290312.

Zodra de aanmelding binnen is, krijgen de ouders en de kinderen een uitnodiging voor het intakegesprek en wordt de inhoud besproken. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 11 september.

Foto Stichting Leerkansen Zeist: taalproject