Stichting Leerkansen Zeist biedt financiële hulp aan ouders met schoolgaande kinderen

De energiecrisis en hoge inflatie zorgen voor financiële problemen bij steeds meer gezinnen. Stichting Leerkansen Zeist biedt ouders en verzorgers met een laag inkomen financiële ondersteuning zodat kinderen van 4 tot 18 jaar mee blijven doen aan activiteiten van en op school. De stichting helpt met het betalen van de ouderbijdrage, schooluitjes of een laptop.

Armoedeschaamte
De stichting komt vaak armoedeschaamte tegen. “Als de aanvragen niet worden ingediend dan zien we het niet. Maar de aanvragen die wel zijn ingediend, daarmee aan de gang gaan om de mensen te helpen en we in contact staan met zo’n familie, dan zien we veel schaamte voor die armoede”, zegt Charlotte Demkers, secretaris van de Stichting Leerkansen Zeist.

Charlotte zegt de armoedeschaamte te begrijpen omdat het nu zo onzichtbaar is: “Ook het zichtbaar maken dat een derde van Zeist eigenlijk in armoede leeft, dat is ook een belangrijke stap”.

De stichting benadrukt dat iedereen het soms moeilijk heeft en schaamte de hulpvraag niet in de weg moet staan: “Het kan gebeuren”. Aanvragen hulp kan via Stichting Leerkansen Zeist.