Ronde Tafel toekomst Emmaplein – Voorheuvel – Markt

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal mogelijkheden in beeld gebracht voor een nieuwe toekomst van het gebied Emmaplein, Voorheuvel en Markt. In dit gebied is sprake van winkelleegstand, worden winkels verbouwd tot woningen en nagedacht over de toekomst van de bibliotheek-muziekschool in De Klinker. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de uitgangspunten, om nadien de plannen verder te kunnen uitwerken. Op 28 oktober staat een Ronde Tafel gepland en meespreken is mogelijk.

Stedenbouwkundigbureau SVP heeft in opdracht van de gemeente vier scenario’s ter inspiratie uitgewerkt. De scenario’s staan op: http://www.zeist.nl/emv. Op basis van de studie van SVP heeft het college de belangrijkste uitgangspunten voor dit gebied geformuleerd en aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Levendigheid en ruimte voor ontmoeting is voor dit gedeelte van het centrum belangrijk.

• Wethouder Marcel Fluitman

Wethouder Marcel Fluitman: “Levendigheid en ruimte voor ontmoeting is voor dit gedeelte van het centrum belangrijk. Culturele functies, een mooi plein en groen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Daarbij kunnen op rustiger plekken juist ook mooie stadswoningen worden gerealiseerd, waar ook veel behoefte aan is.”

Al enkele jaren is sprake van winkelleegstand in dit gedeelte van het centrum waarbij het leeggekomen V&D-pand het meest in het oog springt. De gemeente heeft met vastgoedeigenaren in het centrum gesproken over nieuwe bestemmingen voor winkelpanden. Voor de V&D-locatie is de eigenaar van plan het pand om te vormen naar vooral woningen. Ook met kleinere winkeleigenaren in het gebied heeft overleg plaatsgevonden om te kijken of winkels veranderd kunnen worden in woningen.

Speciale aandacht gaat uit naar het gebied Emmaplein, Voorheuvel en Markt. Door de Inwoners Advies Commissie zijn hier ook ideeën voor aangedragen. Centraal in het gebied ligt de Klinker, met de bibliotheek en muziekschool. Samen met de bibliotheek en muziekschool denkt de gemeente al na over een nieuwe toekomst van hun organisaties. De bibliotheek en muziekschool gaan per 1 januari 2022 als één organisatie verder.
Al enkele jaren speelt daarbij de vraag hoe verder om te gaan met de Klinker. Het gebouw is verouderd en vraagt om behoorlijke investeringen om voor de langere termijn goed te kunnen functioneren.

De gemeenteraad staat gepland op 28 oktober (Ronde Tafel) en 4 november (Debat). Besluitvorming in de gemeenteraad staat gepland op 14 december.
Meespreken bij de Ronde Tafel is mogelijk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie (via raadsgriffie@zeist.nl of telefoonnummer 14 030).

Foto: gemeente Zeist