Regenboogzebrapad geopend in Zeist

In Zeist is iedereen welkom. Om dat te benadrukken opende wethouder Laura Hoogstraten deze week een regenboogzebrapad op de hoek van de Slotlaan – Korte Steynlaan. Hiermee wil de gemeente bewustwording creëren rond de veelzijdigheid van haar inwoners en laten zien dat zij er voor de LHBTIQ+* gemeenschap is.


Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter van COC Midden Nederland) en Bernice Calmes (directeur Art.1 Midden Nederland) spraken tijdens de opening met wethouder Laura Hoogstraten en leden van de Jongerenraad over het belang van blijvende aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Stadslab Zeist en stichting Hart van Zeist droegen bij door een boom in regenboogkleuren te kleden, muziek te spelen en regenboogbuttons uit te delen. Laura Hoogstraten: “In Zeist vinden we het belangrijk dat een ieder zichzelf kan zijn. Met dit zebrapad maken we passanten bewust dat iedereen verschillend is en hopelijk blijven we zo met elkaar in gesprek hierover.”

Regenboogagenda
Het regenboogzebrapad is één van de acties die voortvloeien uit de Zeister Regenboogagenda. Deze agenda kwam na uitgebreide samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties als Art.1, MeanderOmnium en het COC tot stand. De gemeente committeert zichzelf met deze Regenboogagenda actief aan de emancipatie en acceptatie van LHBTIQ+’ers

 
De Jongerenraad, een gemeentelijk adviesorgaan van scholieren, leverde een belangrijke bijdrage aan onderwerpen uit de Regenboogagenda. Het was hun initiatiefvoorstel dat na overleg met de gemeenteraad tot het zebrapad leidde. “We raakten geïnspireerd door voorbeelden uit andere steden en wilden daar wat mee. Het zebrapad heeft een positieve uitstraling, waardoor mensen zich meer geaccepteerd voelen“, aldus Jongerenraadslid Andrea Kools. Het initiatiefvoorstel van de Jongerenraad leidde ook tot andere afspraken, bijvoorbeeld om als regenbooggemeente de regenboogvlag op coming out day (11 oktober) te hijsen, een discriminatiemeldpunt op te richten, voorlichting aan jongeren te geven, en onnodige sekseregistratie op gemeentedocumenten achterwege te laten. Zo werkt ook de Jongerenraad actief aan Zeist als welkome, uitnodigende gemeente voor iedereen.

 

Vlnr op de foto: Laura Hoogstraten, Jongerenraadsleden Jens Bosman en Andrea Kools, Bernice Calmes en Laura van Nieuwenhuijze.

Fotograaf: Mel Boas. 


Zie ook: De lange weg van het regenboogzebrapad in Zeist