Raad Zeist wil giften in de bijstand tot 2250 euro toestaan

De gemeenteraad van Zeist wil dat giften tot een bedrag van € 2.250,- niet meer verrekend worden met de bijstandsuitkering. De motie, ingediend door PvdA en Seyst,nu, werd door veel andere partijen omarmd en is unaniem aanvaard.

De Raad wil met deze motie dat het mogelijk wordt om giften tot € 2.250,- (per persoon) aan mensen in de bijstand toe te staan. Het kan dan gaan om giften in natura of in geld. Deze giften worden dan niet verrekend met de bijstandsuitkering. 

Het college van burgemeester en wethouders vindt deze motie aanvaardbaar en waarschijnlijk ook uitvoerbaar. Om de motie uitvoerbaar te maken is hulp van de RDWI en anderen gemeenten nodig. Het college van burgemeester en wethouders gaan zich daarvoor inzetten.