Raad Zeist stemt in: maak binnensportlocaties toekomstproof

De gemeente Zeist wil dat binnensportaccommodaties flink worden opgeknapt. Op 14 december heeft de raad unaniem ingestemd om te starten met de uitwerking van de eerste fase van de routekaart binnensportaccommodaties en daarnaast ook ingestemd met actualisatie van de onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen, waaronder sporthallen.

Er wordt in de gemeente Zeist door ongeveer 75 sportverenigingen, met duizenden leden, gebruikt gemaakt van -bijna dertig sportzalen, -hallen en gymlokalen. Deze locaties worden ook gebruikt voor wijkactiviteiten, schoolgymnastiek en evenementen. De gemeente wil deze faciliteiten verbeteren om zo de binnensport in Zeist nu en in de toekomst een plek te geven en te blijven voldoen aan de laatste duurzaamheids- en inclusiviteitseisen.

Kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid

De afgelopen tijd is er samen met de gebruikers van verschillende sportaccommodaties gewerkt aan het vormgeven van een toekomstplaatje voor de binnensport in Zeist. In fase 1 van de routekaart wordt de binnensport weer op orde gebracht. Het gaat hier om de kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid van de accommodaties inclusief het oplossen van knelpunten.

“We begrijpen allemaal dat dit belangrijk is. We moeten met zijn alle fit worden, helemaal met de griep- en coronagolf is dat zeer essentieel. De sportaccommodaties kunnen ons daarbij helpen. Het is daarom belangrijk om ze goed te onderhouden”, zegt raadslid Bram Bouwman van Nieuw Democratisch Zeist tijdens de stemming.

“Op dit moment is er structureel tekort aan ruimte om binnen te sporten. Zo is er te weinig ruimte om de groeiende vraag naar zaalhockey bij Schaerweijde en Phoenix een plek te bieden. Ook ziet de gemeente dat de sporthallen niet meer passen bij de eisen van de sportbonden. Daarnaast kunnen ze fors verduurzaamd worden en zijn ze onvoldoende toegankelijk voormensen met een lichamelijke beperking. Om toekomstbestendige binnensportaccommodaties te krijgen, moet Zeist fors investeren”, zegt de gemeente. Daarom is er in januari 2021 een Routekaart binnensport Zeist opgesteld om dit aan te pakken.

Toekomst

In de routekaart staat verder dat er in fase 2 wordt er gekeken naar het realiseren van een nieuwe sporthal Schoonoord. “We realiseren een nieuwe sporthal bij OSG Schoonoord om aan de capaciteitsbehoefte van de school te voldoen. Hiermee komen we ook tegemoet aan de behoefte aan extra capaciteit voor andere sportverenigingen in Zeist.”

In fase 3 is er ruimte voor ambities en voor verbreding van het aanbod. “We stellen hierbij de volgende ontwikkelagenda voor: Sluiten en slopen sporthal Dijnselburg en realisatie van een multifunctionele accommodatie Dijnselburg.”

Voor nu wordt er eerst aan fase 1 gewerkt. De gemeente geeft aan dat bij verdere uitwerking van deelprojecten van fase 1 de sportverenigingen en de onderwijsinstellingen betrokken blijven. “Daarbij zoeken we waar nodig ook het draagvlak bij vertegenwoordigers van inwoners en vertegenwoordigers van groen & milieu.”