Raad Zeist: kijken naar steun ter compensatie koopkrachtverlies

Op dinsdag 6 september werd in de gemeenteraad van Zeist besloten om in kaart te brengen wat de gemeente kan doen om inwoners te helpen die in problemen komen door het verlies aan koopkracht. En de Raad besloot tot een inventarisatie naar de effecten van de stijgende energie- en gasprijzen voor amateursportverenigingen en culturele instellingen.

Onderzoek naar steun voor inwoners die in problemen komen door koopkrachtverlies
De raad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in kaart te brengen wat de gemeente kan doen om de bestaanszekerheid van alle inwoners, en met name voor jongvolwassenen van 18-26 jaar, die worden getroffen door de aantasting van de koopkracht, te verbeteren. Deze motie ingediend door GroenLinks, PvdA, D66, Christenunie/SGP, Nieuw Democratisch Zeist en VVD werd aanvaard, de SP en ZeisterBelang stemden tegen.

Inventarisatie effecten stijgende energie- en gasprijzen voor amateursportverenigingen en culturele instellingen
De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders voor de begroting van 2023 te onderzoeken wat de consequenties zijn van de stijgende energie- en gasprijzen voor amateursportverenigingen en culturele instellingen in Zeist zoals scouting, theater en zwembad. En zo nodig bij de begroting een passend pakket aan maatregelen voor te leggen aan de raad. De motie die werd ingediend door het CDA werd behalve door NDZ door alle fracties gesteund.

Voorafgaand aan de Raad werd een petitie tegen de boskap in Huis ter Heide West aangeboden aan de raad. De aanbieders zijn niet persé tegen woningbouw in Huis ter Heide West, maar willen niet dat daarvoor het bosje bij de Willem Versteeghstraat wordt gekapt. De petitie werd ongeveer 3000 keer ondertekend.