Raad stemt in met de Regionale Energie Strategie

De gemeenteraad Zeist heeft tijdens de raadsvergadering ingestemd met de Regionale Energie Strategie (RES). Met de RES 1.0 leggen zestien gemeenten, de provincie Utrecht en vier waterschappen vast hoe zij de regionale energievoorziening (elektriciteit en warmte) gaan verduurzamen.  Die hebben zich verplicht 1,8 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Voor duurzame energie wordt dan gedacht aan bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, zonnevelden en windmolens. Zij wekken nu 0,4 TWh aan duurzame energie op.

Alleen NDZ en Zeister Belang stemden tegen. Een motie van Seyst.nu werd unaniem aangenomen. Deze stelt voor om alternatieve scenario’s voor opwek van energie, waaronder die van de werkgroep De Groene Driehoek maar ook andere nog niet genoemde alternatieven, mee te nemen in de actualisatie van de routekaart.

Meer laadpalen nodig in Zeist
De raad stemde ook unaniem in met de Laadvisie. Het gaat goed met de plaatsing van laadpalen in Zeist, maar het tempo moet omhoog om in 2030 tot de dan benodigde 1430 palen te komen (nu 280). In de Laadvisie is de integrale visie op laadinfrastructuur voor de gemeente Zeist voor de periode 2021-2030 vastgelegd.