Raad neemt de aanbevelingen Rekenkamer Zeist over

In de raadsvergadering van dinsdagavond nam de Raad de aanbevelingen uit het onderzoek naar burgerparticipatie van de Rekenkamer Zeist over. Volgens de Rekenkamer Zeist kan burgerparticipatie duidelijker. Dat is de conclusie van de Rekenkamer Zeist na een onderzoek naar digitale burgerparticipatie in de gemeente Zeist. De positieve en constructieve houding vanuit zowel gemeente als inwoners valt op: iedereen vindt burgerparticipatie echt belangrijk. Verbeterpunten zijn: duidelijk zijn over de kaders, de mate van invloed en dat iedereen mee kan doen. De Raad nam unaniem de aanbevelingen over en gaat hier actief mee aan de slag.

Ook de motie Charter Diversiteit werd unaniem aangenomen. Het Charter Diversiteit streeft naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. GroenLinks, PvdA, Zeister Belang en NieuwDemocratischZeist willen via een motie vragen aan de raad om als gemeente daarbij aan te sluiten. Met die motie willen zij bereiken dat de gemeente het Charter Diversiteit ondertekent en de raad informeert over hoe het college invulling gaat geven aan de doelen. Het Charter Diversiteit is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de SER).

Installatie (buitengewoon)raadsleden
In de Raad werd Marco Huijben (VVD) als tijdelijke vervanger van Angela Bransen (VVD) geïnstalleerd. Daarnaast is Bar Ganzevles (VVD) geïnstalleerd als tijdelijk buitengewoon raadslid voor de VVD.

Petitie ‘Red Zeist’ tegen bebouwing
Ook overhandigden twee inwoners, de heer Visscher en de heer Toering, de petitie ‘Red Zeist’ aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Aline Pastoor. De petitie vraagt de raad om niet mee te gaan in de groei-ambitie van de regio Utrecht en er voor te kiezen om Zeist groen en dorps te houden. De petitie is een initiatief van Stichting Beter Zeist en de groene groepen. De petitie is ondertekend door zo’n 2000 inwoners.

Foto: Geertjan Bossinga