Provinciale Statenverkiezingen: Lyke Veen

Kijkttip: Lyke Veen is de jongste bestuurder van de Provinciale Staten van Utrecht.  

Verslaggever Marit Donker van Slotstad rtv in gesprek met de D66 statenlid over de Provinciale Staten.