Plan voor woningen in en rond gebouw Eikenstein in Zeist ter inzage

Van donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2022 kan het ontwerpbestemmingsplan Eikenstein ingezien worden. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt woningbouw in de voormalige jeugdgevangenis en op het terrein dat behoorde bij de gevangenis mogelijk.

Het plan bestaat uit ruim 200 woningen voor verschillende doelgroepen (84 sociale huur, 33 middelhuur en 86 woningen vrije sector koop) aan de Utrechtseweg in Zeist, vlak bij de kruising met de Dreef. De woningen komen rondom een groen park dat dienst zal gaan doen als centrale ontmoetingsruimte. Een gemeenschappelijke tuinkamer in de voormalige jeugdgevangenis, een kas of buurtschuur, speelvoorzieningen en een bloemen- of kruidentuin stimuleren dat toekomstige bewoners samen kunnen bouwen aan een mooie en levendige buurt. In de voormalige jeugdgevangenis komen ruim 80 appartementen voor sociale huur (woningbouwvereniging RK Zeist), waarvan een deel voor mensen met een lichte zorgvraag die zelfstandig wonen.

Dit plan is opgesteld met inbreng van omwonenden en belangenorganisaties uit Zeist. Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is het plan voor de bouw in de voormalige jeugdgevangenis en op het terrein weer een stap dichterbij gekomen. Alle Informatie is te vinden op de website van de gemeente Zeist.

Informatiebijeenkomst 29 juni
Op woensdag 29 juni is er van 16.00 tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst in het gebouw Eikenstein aan de Utrechtseweg 37 in Zeist.  Belangstellenden kunnen vragen stellen over de plannen en ook de plannen bekijken.
Aanmelden is niet nodig.