Pieter Veraart en Kees Kort winnaars van De Monté ver Loren Geschiedenisprijs 2022

De trilogie over de geschiedenis van Zeist van Pieter Veraart en Kees Kort (Het Rozenhuis) is de winnaar van De Monté ver Loren Geschiedenisprijs 2022.

Zij hebben een drietal documentaires gemaakt over de geschiedenis van Zeist.  In de documentaires Bestemming: Haven van Zeist, Bestemming; Station Zeist en Van Utrecht naar Seijst, wordt een reis tussen Utrecht en Zeist gemaakt. Onderweg komt via interviews met deskundigen en oude beelden het hoe en wat van het reizen in vroeger tijden tot leven. Naargelang de periode in de geschiedenis wordt deze reis gemaakt met paard en wagen, boot en per trein. Zo ontstaat een beeld van hoe mensen in vroeger tijden reisden en wat ze daarbij tegenkwamen.De Monté ver Loren geschiedenisprijs
De prijs is ingesteld om Zeister historisch onderzoek te stimuleren en wordt toegekend aan diegene die een ‘artikel’ geschreven heeft over Zeist vanuit een historisch perspectief. De inzending kan een wetenschappelijke inhoud hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Het zou bijvoorbeeld ook een scriptie van een scholier, een film (of andere multimedia vorm) of een gedicht kunnen zijn met een aspect van de Zeister geschiedenis als onderwerp.

De ‘De Monté ver Loren Stichting’ is voortgekomen uit een legaat van prof. mr. dr. J. Ph. de Monté ver Loren aan het Zeister Historisch Genootschap.

Meer informatie over de winnaars: Het Rozenhuis.