Oranje Nassaulaan heringericht. Inwoners vrezen 'waterbed'-effect

Er ligt een voorlopig plan voor de herinrichting van de Oranje Nassaulaan. Op maandag 12 februari van 18.30 tot 21.00 uur houdt de gemeente een informatieavond in het Binnenbos. Veel bewoners van Hoge Dennen hebben van de gemeente een bericht ontvangen voor de herinrichting van de Oranje Nassaulaan, maar zeker niet iedereen. Op en rond de Oranje Nassaulaan zal de herinrichting direct (en zeer merkbaar) aanwezig zijn. Maar elders kan er een 'waterbed'-effect optreden, doordat het verkeer een andere route kiest.

In het plan veranderen de looproutes op en over de Oranje Nassaulaan. Dat heeft lokaal effect, maar ook effect voor (oudere) bewoners langs de Arnhemse Bovenweg. Beschermde oversteekplaatsen zullen grotendeels verdwijnen. De gemeente heeft daarvoor argumenten, maar inwoners  hebben misschien andere gedachten of argumenten.

De gemeente wil op 12 februari verschillende "tafels" inrichten, waarbij ook een tafel is gereserveerd voor groen/bomen. Het plan is niet zonder risico's voor onze monumentale bomen. Zowel verharding verwijderen als nieuwe verharding aanbrengen kan een negatief effect hebben.

Het ontwerpproces is al vergevorderd, maar er is nu nog ruimte voor heroverweging. Dus geef uw mening, kom naar de informatieavond. Voor vragen kunt u mail naar vchogedennenkerckebosch@gmail.com