Opkomst Provinciale Statenverkiezingen in provincie Utrecht hoger dan in 2019

Het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Utrecht is met 63,4% hoger dan bij de vorige verkiezingen. In 2019 was het percentage 61,6%. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen die de gemeenten in de provincie Utrecht hebben doorgegeven aan persbureau ANP.  De definitieve uitslag wordt op 24 maart vastgesteld door het centraal stembureau van de kieskring Utrecht.

Het ziet er naar uit dat we een hoge opkomst hebben gehaald in de provincie Utrecht”, aldus commissaris van de Koning Hans Oosters, voorzitter van Provinciale Staten. “Vier jaar geleden waren we de provincie met de hoogste opkomst, dus we hadden ook een naam hoog te houden." 

Voorlopige uitslag Provinciale Staten Utrecht
In de Provinciale Staten van Utrecht is de BoerBurgerBeweging als nieuwe partij de grootste binnenkomer. In de voorlopige telling komt de partij uit op een eerste plek met 13,2 procent van de getelde stemmen. De tweede partij is GroenLinks met 12,8 procent van de getelde stemmen. Op plaats drie staat de VVD met 11,9 procent van de getelde stemmen.

Via de verkiezingswebsite www.kiesjouwutrecht.nl kan men de tellingen voor de voorlopige uitslagen nalezen.

De provincie Utrecht benadrukt dat de uitslagen een voorlopig karakter hebben. Op 24 maart stelt het centraal stembureau van de kieskring Utrecht de uitslag vast. Dan worden ook voorkeurstemmen en eventuele restzetels verrekend. Deze bijeenkomst is in de Statenzaal vanaf 13:00 uur live bij te wonen.

Duidingsdebat
Vandaag, vrijdag 17 maart, zullen alle politieke partijen, die op basis van de voorlopige uitslag een zetel hebben bemachtigd in Provinciale Staten, meedoen aan een duidingsdebat. Lijsttrekkers zijn door de commissaris van de Koning uitgenodigd om hun conclusies te trekken over de verkiezingsresultaten die op dat moment bekend zijn. Dit kan een eerste stap in het proces zijn voor het vormen van een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat de partijen in Utrecht tot een stabiele coalitie kunnen komen”, aldus commissaris van de Koning Hans Oosters. “En dat is belangrijk. Er liggen grote opgaven te wachten die voortvarend moeten worden opgepakt.”

Het duidingsdebat begint om 15:00 uur en is te volgen in de Statenzaal en via de livestream.