Onderzoek moet paddensterfte in putten tegengaan

Hoe komt een pad uit de put? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat momenteel plaatsvindt in Houten. Doel is om te kijken welke hulpmiddelen het best werken om padden en andere amfibieën te helpen uit de kolken te klimmen. Dit is geen overbodige luxe, want jaarlijks komen er miljoenen padden en andere kleine diertjes in putten om het leven.

Het project is een samenwerking tussen paddenwerkgroepen uit Leiden, Houten en Zeist en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Zij vinden het van groot belang om uitklimvoorzieningen te ontwikkelen die echt effectief zijn. Volgens de initiatiefnemers gebeurt er te weinig om de massale sterfte in putten te stoppen. Zij vermoeden dat dit vooral komt doordat het dierenleed zich voor de mens onzichtbaar, ondergronds afspeelt.

Ontsnappen

Het onderzoek in Houten bestaat uit drie testrondes, waarvan de derde gisteravond van start is gegaan. De proefopstelling telt vier zogenaamde trottoirkolken (de putten die je normaal gesproken in stoepranden aantreft) en twee straatkolken (platte putten). De kolken die voor de proef gebruikt worden, zijn beschikbaar gesteld door fabrikant TBS en ingegraven door Willemsen Infra BV. Elke kolk is voorzien van een ander hulpmiddel voor de amfibieën om naar buiten te klimmen.

In groepen van tien dieren worden de padden en salamanders voor het invallen van het donker in een van de kolken geplaatst. De volgende dag tellen vrijwilligers hoeveel dieren erin zijn geslaagd uit de put te ontsnappen. Zo test elke groep amfibieën twee tot vier verschillende uitklimvoorzieningen. Daarna worden de diertjes weer vrijgelaten op de plek waar ze gevonden zijn.

Platte putten scoren slecht

Aangezien het onderzoek nog loopt, is het te vroeg om al harde conclusies te trekken. Wel tekenen zich wat globale trends af. Raymond Creemers van RAVON: “We zien dat alle uitklimvoorzieningen worden gebruikt, maar sommige meer dan andere. Vooralsnog lijkt het uitklimsucces in de platte straatkolken beduidend lager dan in de trottoirkolken.”

Op basis van de uitkomsten van het huidige onderzoek, zullen de uitklimvoorzieningen verder onderzocht en doorontwikkeld worden. Creemers: “Met dit experiment worden nog niet alle vragen beantwoord, het is de start van een onderzoek naar een al lang bestaand probleem. Naar aanleiding van de resultaten zullen er voorstellen gemaakt worden om de voorzieningen te verbeteren zodat de uitklimpercentages hoger worden. Uiteindelijk zit het hem in de technische uitwerking en details om een zo goed mogelijk ontwerp te maken voor alle typen kolken. Randvoorwaarde daarbij is dat de waterafvoer niet wordt belemmerd.”

Foto`s: Marcel Hospers