Noodopvang Kamp van Zeist: nog wat extra hulp en spullen welkom

Aan de oproep van de gemeente Zeist en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om bruikbare spullen langs te brengen bij de noodopvang Kamp van Zeist is enthousiast gehoor gegeven. 

"Er zijn al veel spullen langsgebracht bij de noodopvang, waar de bewoners erg blij mee zijn. Van veel speelgoed is er nu genoeg", is te lezen op de website van de gemeente Zeist. Daar staat ook een actuele een lijst met spullen waar nog wel behoefte aan is. Zo is men nog op zoek naar fietsen, stepjes, voetballen, goaltjes en pionnen, rubberen speeltegels, basketbal of korfbalpalen en manden.

Spullen kunnen 7 dagen per week tussen 9.00 en 18.00 uur worden afgeleverd bij de COA-receptie van de noodopvang, Kampweg 120 in Zeist. 

Daarnaast worden ook vrijwilligers gezocht die taalles willen geven of willen helpen bij fietslessen. Aanmelden kan via zeist@zeist.nl.