Nieuw verkeersplan voor Slotlaan

Er ligt een nieuw plan om de verkeersveiligheid om de Slotlaan voor fietsers en voetgangers veiliger te maken Op 15 december wordt het nieuw raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar koos de gemeenteraad voor 'variant 1+'. Omdat dit plan niet betrokken was in de eerdere afweging van varianten, werd het verkeerskundig beoordeeld. De onderzoekers beoordeelden in september deze gekozen variant als onveilig. Wethouder Wouter Catsburg beloofde op korte termijn een nieuw voorstel.

Voor Catsburg staat de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars voorop: “We gaan het fietspad in de tegenrichting vanaf het busstation richting het Slot aanpakken. Die gaan we verbreden naar 1.90 meter.” De fietspaden worden tevens voorzien witte lijnen. Volgens Catsburg voldoen de paden dan aan de wegenverkeerswet en kunnen overtredingen dan wel worden beboet.

Ook wordt op een deel van de Slotlaan de trottoirband aangepakt. “Op een aantal plekken wordt een band van 30 centimeter aangebracht vanwege uitstappende personen bij de parkeervakken. En op andere plekken worden de obstakels, de hogere banden die er liggen verlaagd naar straatniveau.”

In nauw overleg met direct betrokkenen wordt het vervolgtraject voortgezet. De raad beslist op 15 december daarna volgt de aanbesteding. Catsburg benadrukt dat de overlast gering moet zijn voor ondernemers: “De Slotlaan hoeft niet dicht. We hebben al met de ondernemers overlegd om het in delen te doen zodat de winkels in ieder geval altijd bereikbaar kunnen zijn.“  

Hoe ervaren inwoners de verkeersveiligheid van de Slotlaan?