NDZ stelt vragen over het lokaal klimaatplan

Fractievoorzitter Jan Bredius heeft namens NieuwDemocratischZeist (NDZ) schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het lokaal klimaatplan.

Naar aanleiding van de Klimaatweek heeft Slotstad rtv aan politici vragen gesteld. Aan Zeist Actueel gaf Bredius aan blij te zijn met al de initiatieven van inwoners op lokaal niveau, maar dat er meer moet gebeuren: “Het klimaat kan niet wachten.”

Hij stelt in zijn vragen aan het college dat de afweging om niet met een lokaal klimaatplan te starten enerzijds begrijpelijk is in het licht van alle ambities, maar dat het haaks staat op het Coalitieakkoord (p. 9): We ontwikkelen een klimaatplan voor Zeist.

"Basis hiervoor vormen de reeds aangenomen beleidsstukken op dit gebied. In deze periode starten we het proces om met de samenleving een klimaatplan te ontwikkelen, waarin alle partijen worden uitgedaagd een bijdrage te leveren aan de doelen", schrijft Bredius. "Naar aanleiding van de Klimaatweek heeft Slotstad vragen gesteld over het Lokaal Klimaatplan.Tijdens de algemene beschouwingen vroeg NieuwDemocratischZeist aandacht voor een Lokaal Klimaatakkoord."

Jan Bredius: "Wanneer start het Lokale (Zeister) klimaatplan zoals vastgesteld door de coalitie in het Coalitieakkoord 2022-2026 in het hoofdstuk 3 'Doorpakken voor natuur en klimaat' en kan die start samenvallen met de Nationale Klimaatweek van 31 oktober tot en met 6 november. Zo nee, kan het college uitleggen waarom dit geen prioriteit heeft?"

Ook Roy Luca van Seyst.nu vindt dat het tijd is om “uit de startblokken te gaan.”

Volgens GroenLinks raadslid Falco van 't Riet wordt in Zeist veel gedaan en verwijst naar de Brede Milieuvisie die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld en naar de Routekaart naar een energieneutraal Zeist.