Ministerie zoekt ‘klimaatburgemeesters’ in Bunnik en Zeist

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt nog ‘klimaatburgemeesters’ in Bunnik en Zeist.  Dit in het kader van de Nationale Klimaatweek, van 28 oktober tot en met 5 november. De campagneweek moet meer Nederlanders stimuleren om actie te ondernemen die de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. De klimaatburgemeesters spelen daarbij een belangrijke rol.

Inwoners die zich inzetten voor een beter klimaat kunnen zich opgeven. Hierbij kan gedacht worden aan het isoleren van het huis, minder voedsel verspillen of het starten van een klimaatactie in de straat of wijk. Meer informatie en aanmelden via de website: www.iedereendoetwat.nl/nkw.   

Op de eerste dag van de Nationale Klimaatweek (NKW) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid. Tijdens de NKW vraagt het ministerie op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt om klimaatverandering tegen te gaan. Bedrijven, organisaties en gemeenten zullen in de Klimaatweek van zich laten horen. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat.