Minister bijgepraat over rioolproject in Zeist

Samen met andere wethouders uit de regio ontving Zeister wethouder Wouter Catsburg maandag minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voor een werkbezoek in Houten. Centraal thema was aanpassing aan een veranderend klimaat (‘klimaatadaptatie’): hoe bereiden wij ons voor op extreem weer? Tijdens het bezoek opende de minister de proeftuin rond dit thema in Houten en nam zij onderzoekresultaten naar concrete maatregelen rond klimaatbestendigheid in ontvangst.

Door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie kunnen gemeenten in de regio Utrecht aan de slag met diverse projecten rond wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Zo is in de wijk Parmentiersland in Zeist het verbeterd gescheiden rioolstelsel omgebouwd naar een volledig gescheiden stelsel, zodat regen- en afvalwater helemaal van elkaar gescheiden worden. Ook is de Erasmuslaan zo ingericht dat regenwater niet meer de lagergelegen garages instroomt.
Wethouder Wouter Catsburg: “Het is belangrijk om ook Zeist voor te bereiden op extreme weersomstandigheden. Klimaatbestendig worden is een maatschappelijke uitdaging waar we ook in onze regio de schouders onder zetten.”

In Houten is een proeftuin ingericht waarin de buitenruimte wordt voorbereid op klimaatverandering. Utrecht en Nieuwegein werken aan het verminderen van verharding en het vasthouden van regenwater, zodat dit niet direct wordt afgevoerd in het riool maar rustig in de bodem kan wegzakken. ”Geslaagde projecten kunnen vervolgens opgeschaald worden.” Inwoners lezen op www.zeist.nl/klimaatklaar hoe zij hun eigen leefomgeving klimaatadaptief in kunnen richten, door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen of regenpijpen af te koppelen.


Tijdens het werkbezoek ontving minister Van Nieuwenhuizen ook resultaten van meerjarig en interdisciplinair onderzoek door de Universiteit Utrecht. Naast de concrete projecten werkt de regio hiermee aan de vertaling van klimaatadaptief beleid naar concrete maatregelen. Hiermee stoomt zij een nieuwe generatie planmakers, juristen en bestuurders klaar voor grote maatschappelijke opgaven als klimaatverandering. Nieuwe inzichten en aanbevelingen voor de stap van beleid naar uitvoer zijn nu gebundeld in een handreiking voor gemeenten.