Mijn Groene Huis start met gratis tips aan huis

Woningeigenaren kunnen bij Mijn Groene Huis een gratis keukentafelgesprek aanvragen van een Energiecoach uit de eigen buurt. De Energiecoach is een vrijwilliger uit de eigen buurt, die is opgeleid om buurtgenoten tips te geven over het energiezuinig maken van de woning, het duurzaam opwekken van energie en het afscheid nemen van aardgas.

Mijn Groene Huis startte in 2016 met het geven van tips over verduurzaming van de woning vanuit het Energiecentrum in Zeist. Veel bewoners hebben inmiddels een bezoek aan het Energiecentrum gebracht. Maar de afstand vanuit verder gelegen buurten is voor bewoners een drempel. Bovendien maakt een bezoek aan huis het mogelijk om samen de situatie ter plekke te bekijken en op basis hiervan nog betere tips te geven.

Veel andere gemeenten werken al enkele jaren succesvol met Energiecoaches aan huis.

Mijn Groene Huis start met zestien Energiecoaches in tien verschillende buurten. Bewoners uit buurten zonder eigen Energiecoach worden geholpen door Energiecoaches uit aangrenzende buurten.

Woningeigenaren kunnen een gesprek aanvragen via www.mijngroenehuis.nu/keukentafelgesprek.