Meer kansen voor starters: Zeist denkt na over opkoopbescherming

Als het aan het college van B&W ligt, is het straks niet langer mogelijk om in Zeist een woning te kopen en deze daarna te verhuren. Via ‘opkoopbescherming’ kunnen gemeenten beleggers weren en starters meer kansen geven om een woning te kopen. Verhuren mag dan alleen nog onder strikte voorwaarden. In navolging van gemeente Utrecht, denkt ook Zeist na over invoering van een dergelijke regeling.

Starters meer kansen
Wethouder Laura Hoogstraten: “Het is voor starters in Zeist moeilijk om een woning te kopen. Er is veel vraag en weinig aanbod. Het helpt dan niet als ze ook nog de concurrentie moeten aangaan met beleggers. Doordat beleggers nog hogere prijzen kunnen bieden, vaak zonder ontbindende voorwaarden, wordt het voor starters steeds lastiger om ertussen te komen. Bovendien verhuren beleggers deze woningen vaak weer op de particuliere markt. Met de regeling gaan we dit tegen en geven we starters meer  kans op de krappe huizenmarkt.”

Waterbedeffect
In Utrecht ligt het voorstel voor opkoopbescherming nu bij de Utrechtse gemeenteraad. Als deze instemt, zal de regeling daar vanaf half maart gelden. Investeerders die niet langer in Utrecht terecht kunnen zullen uitwijken naar omringende plaatsen zoals Zeist. Hierdoor zal extra druk ontstaan op de toch al krappe huizenmarkt in Zeist. Mede om dit onwenselijke waterbedeffect tegen te gaan, denkt de gemeente Zeist erover na om ook opkoopbescherming in te voeren. De gemeente is in overleg met andere gemeenten hierover.

Goedkope en middensegment
De regeling geldt in Zeist straks voor de woningen in het goedkope en middensegment. Gedacht wordt om de prijsgrens regionaal af te stemmen en daarbij de grens van € 440.000 uit gemeente Utrecht te volgen. Komende periode wordt dit uitgezocht. Daarnaast kent de regeling ook uitzonderingen. Zo blijft het mogelijk om een woning te verhuren aan familieleden en tijdelijke verhuur. Ook geldt de regeling alleen de eerste 4 jaar na aankoop van het huis.

Komende periode wordt de regeling verder uitgewerkt. Ook komt er afstemming met betrokken partijen, zoals beleggers en makelaars. Zeist heeft het voornemen om de regeling voor de zomer in te laten ingaan.

Foto: website GroenLinks Zeist