Marktgebied Zeist blijft zorgenkindje: ‘Alles platgooien of leuke lampjes ophangen?’

Veel leegstaande winkels, een kaal, winderig, groot plein en De Klinker als kolossaal grijs middelpunt. Zo omschrijven veel mensen het Marktgebied in Zeist. Wat ooit bedoeld was als het hart van de stad, is nu een uitgestorven gebied geworden. De gemeente is al jaren bezig om een plan te bedenken hoe ze dit gebied levendiger en sfeervoller kunnen maken.

Er zijn verschillende ideeën over wat er met het gebied moet gebeuren. De Klinker renoveren of slopen? Woningen maken van leegstaande winkels of juist nieuwe woningen bouwen op het marktplein? De markt behouden of juist verplaatsen? Meer horecagelegenheden op een centrale plek of zorgen dat de winkels terug komen? Een heleboel opties die allemaal nog open staan.

In de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in Zeist wordt de toekomstvisie van het Emmaplein, de Voorheuvel en Markt niet vaak benoemd, omdat er nog veel gesprekken gevoerd moeten geworden voordat er echt iets gaat gebeuren. Toch is het een onderwerp dat de inwoners van Zeist liever vandaag dan morgen aangepakt zien worden.

Er zal op korte termijn nog geen knoop doorgehakt worden over wat er moet gebeuren met het gebied, omdat er eerst een participatieproces in gang wordt gezet. Op 14 december diende alle partijen in de raad een gezamenlijk amendement in waarin staat dat er eerst verschillende participatieprocessen zullen starten met belanghebbenden voordat er keuzes gemaakt worden.

Uit die participatiegesprekken zullen verschillende kaders komen voor het gebied en aan de hand daarvan zal het onderwerp via een inspreekproces terug komen bij de raad. Op basis daarvan zal er een uiteindelijk plan gekozen worden dat uitgewerkt gaat worden.

Vernieuwing

Alle politieke partijen zijn het op dit moment over een ding met elkaar eens: het gebied vraagt om vernieuwing. Wethouder Marcel Fluitman de portefeuillehouder van dit onderwerp vindt wel dat er daarbij gekeken moet worden naar wat de belanghebbenden willen. “In dit gebied zijn ontzettend veel belanghebbenden. Gebruikers, bewoners en ondernemers. Dat vraagt om een genuanceerde aanpak.”

Zijn partij, het CDA, vindt dat er eerst afgewacht moet worden wat er uit de participatiegesprekken komt voordat je je als politieke partij duidelijk uitspreekt. “Wat wij belangrijk vinden is dat er een ontmoetingsruimte blijft in het centrum, aangevuld met passende woningbouw die zorgt dat de levendigheid in het gebied blijft. We luisteren eerst naar de verschillende opties die binnenkomen via het participatieproces en bekijken dan of dat haalbaar is. Zolang het participatieproces nog bezig is zullen we geen definitieve standpunten over dit vraagstuk innemen.”

De VVD heeft op dit moment ook nog geen voorkeur voor een specifiek scenario. Wel hebben ze zo hun ideeën over hoe het gebied sfeervoller kan worden. “Het is nu een kaal, sfeerloos plein en je moet als gemeente die ruimtelijke omgeving opwaarderen bijvoorbeeld met meer ruimte voor groen. Dat zie je ook bij de Slotlaan en dat trekt dan hopelijk ook weer nieuwe marktpartijen aan”, zegt fractievoorzitter Walter van Dijk. De VVD vindt dat er een ambitieus plan moet komen, omdat het centrum erg belangrijk is voor de inwoners van Zeist.

Ook qua horeca kan er in dit gebied nog veel verbeterd worden, vindt de VVD. “We moeten nadenken over waar we de horeca willen hebben. Op dit moment zit het verspreid door de stad. De horeca op een geconcentreerde plek kan bijvoorbeeld zorgen voor een gezelliger marktplein. Op dit moment reguleert de markt waar alle horeca komt, maar misschien is het verstandig om daar een beleid voor te maken, zodat het wat gezelliger wordt.”

Horeca

Seyst.nu is geen voorstander van het slopen van De Klinker, zegt lijsttrekker Roy Luca. “Dat vinden wij kapitaalvernietiging. Het zou mooi zijn als het marktplein een soort horecagebied kan worden, waar ook cultuur en kunst aangeboden kan worden. Maak bijvoorbeeld een soort serre vast aan De Klinker zodat het gebouw bij het plein wordt betrokken. Daarnaast mag er wel wat gedaan worden aan de aankleding van het gebouw, zodat het wat mooier oogt.”

Wat Seyst.nu betreft wordt als eerste het verkeer in het gebied aangepakt. “Er wordt nu al lang onderzoek gedaan naar de veiligheid en hoe dit beter kan, maar wij zijn het onderzoek een beetje zat. Doe snel iets aan de veiligheid. Er moet een fietspad komen met duidelijke belijning en misschien een natuurlijke afzetting. Op dit moment wordt de weg omhoog geduwd door de bussen en auto’s die daar overheen rijden, waardoor fietsers omvallen. Dat moet nu aangepakt worden en kan wat ons betreft niet meer wachten.”