Lintjesregen 2022 in gemeente Bunnik

Op dinsdag 26 april zijn Jan Gademan en Leen Vernie, beiden uit Bunnik, koninklijk onderscheiden door burgemeester Ruud van Bennekom. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Gademan (links naast de burgemeester) is sinds 1985 actief voor tennisvereniging BLTC De Niënhof. Zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging is groot. De algemene ledenvergadering benoemde hem daarom tot erelid. Ook is hij ruim 30 jaar actief bij Carnavalsvereniging De Leutkikkers, op allerlei gebieden.

Zijn positiviteit en doorzettingsvermogen vallen daarbij op. Daarnaast is hij bij de VVE van De Gaarde een graag gezien bestuurslid (van de TC). Hij is handig en draait nergens zijn hand voor om. Iedereen kan altijd op hem rekenen.

Leen Vernie (rechts naast de burgemeester) was 8 jaar CDA-raadslid en nam onlangs afscheid. Hij is trouw, toegewijd, plichtsgetrouw, respectvol en inhoudelijk goed voorbereid. Hij is ook actief in de lokale CDA-fractie. Daarnaast vervult hij in de Protestantse Gemeente Bunnik al vanaf 1982 diverse (bestuurs)functies.

Bij Quarijn (huize Bunninchem) is hij chauffeur en activiteitenbegeleider. Hij is een geliefd vrijwilliger en wordt zeer gewaardeerd. Mede door zijn inzet (fondsenwerving) heeft Bunninchem een eigen rolstoelbus waarmee diverse uitstapjes worden ondernomen. Hij bereidt zich altijd goed voor, is behulpzaam en attent, wat zeker bijdraagt aan de goede sfeer.

Foto: Gemeente Bunnik