Lijstrekkersdebat verkiezingen Provinciale Staten in Odijk

Op woensdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt een debat georganiseerd voor de Bunnikse kiezers.Het debat begint om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Odijk.

Het debat is een gezamenlijk initiatief van de partijen die in Bunnik in de raad zitten en tevens een fractie hebben in de Provinciale Staten. Dat zijn GroenLinks en PvdA (in Bunnik verenigd in P21), VVD, D66 en CDA. Centraal staat: hoe raakt de provinciale politiek de Bunnikse burger? Het debat gaat over de thema’s economie en gezondheid, wonen, mobiliteit, natuur en landbouw, klimaat, energie en stikstof. Ook zal een korte pitch gehouden worden over het belang voor inwoners van de dienstverlening door de waterschappen.

Aan het debat wordt deelgenomen door de vijf lijsttrekkers Mirjam Sterk (CDA), Marianne de Widt (D66), Huib van Essen (GroenLinks), Hans Adriani (PvdA) en André van Schie (VVD). Mirjam Sterk en Huib van Essen zijn gedeputeerde van de provincie, Marianne de Widt en André van Schie zijn Statenlid. Hans Adriani was tot voor kort wethouder in Nieuwegein.

De vijf organiserende partijen geven aan dat andere partijen kunnen deelnemen aan de debatavond door zich vooraf te melden voor een korte pitch. Volt, BVNL en JA21 hebben hier al ja op gezegd. Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Zwarte Piet is Zwart overwegen deelname. Daarnaast kunnen zij net als alle burgers vanaf de publieke tribune reageren op het debat. Voorzitter van het debat is Fieke Vermeulen, teamleider communicatie in de gemeente Nieuwegein. Het debat wordt door de Bunnikse politici gezamenlijk georganiseerd. Zij hopen hiervan vooral dat de burger de standpunten van hun partijen weet aan te scherpen, zodat de kiezer duidelijker weet waarvoor elke partij staat. Het lijsttrekkersdebat zal ook te volgen zijn via een livestream.

Vanwege de datum, Internationale Vrouwendag, start de avond met een korte mededeling van Marijke Jongbloed, vicevoorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad, over een nieuw project van die raad ter versteviging van de positie van de vrouw in de Nederlandse politiek.

Lijstrekkerdebat | Slotstad rtv

Woensdag 8 maart in het gemeentehuis in Odijk.  Tijd: 20.00 tot 22 uur, met een maximale uitloop tot 22.30 uur.

Het debat is ook te zien op Slotstad televisie.