Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 18 maart is alweer de 21e Landelijke Opschoondag.

Het thema van dit jaar is: ‘Wat pak jij op?’ Hiermee benadrukt initiatiefnemer Nederland Schoon het letterlijk oprapen van zwerfafval op straat en stimuleren zij symbolisch heel Nederland om een actie op te pakken. Dit kan van heel laagdrempelig (door het opruimen van een loszwervende verpakking) tot groots (het organiseren van een opschoonactie met de hele schoolklas).

Ook in de gemeente Zeist vinden in verschillende wijken opschoonacties plaats. Bij Bezoekerscentrum De Boswerf konden inwoners zich van tevoren aanmelden om opruimmaterialen zoals grijpers, handschoenen en hesjes te lenen.

Judith Stoker noemt de Landelijke Opschoondag een belangrijk moment om aandacht te vragen voor zwerfaval en ziet dat dit jaar de belangstelling in Zeist groot is.