Koninklijke Onderscheiding voor Karst Schuring raadslid Zeist

Karst Schuring ontving voor zijn inzet als raadslid voor de PvdA een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was 19 jaar raadslid en is een sociaal democraat in hart en nieren. Ook ontving hij de Floris Veenendaal trofee voor zijn rol als verbinder binnen en buiten de raad.

Aline Pastoor (plaatsvervangend voorzitter van de raad) roemde zijn kwaliteiten. Van zijn kennis en kunde op financieel gebied maakte de raad graag en veel gebruik. Zij gaf aan dat Karst kon verbinden, verschillen wilde overbruggen en zoveel mogelijk recht wilde doen aan iedereen. Om dat te realiseren was hij onvermoeibaar en een echte bruggenbouwer. Zijn inzet daarvoor is niet onopgemerkt gebleven bij de raadsleden. Daarom besloot de raad hem de prijs voor verbinder en bruggenbouwer uit te reiken, de Floris Veenendaal trofee.  

Burgemeester Koos Janssen mocht namens Zijne Majesteit de Koning de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Koos Janssen noemde Karst een sociaal democraat in hart en nieren. In denken én doen. Hij gaf aan dat er grote waardering en erkenning is voor zijn expertise, inzet en doorzettingsvermogen. De dochter van Karst mocht de onderscheiding opspelden.

Karst heeft aangegeven dat hij een stapje terug wil doen omdat de combinatie van politiek en een veeleisende baan hem in deze coronaperiode te zwaar is geworden. Hij blijft wel betrokken als buitengewoon raadslid. Hij wordt opgevolgd door Wilma Breddels.