Koninklijke onderscheiding voor Abderrahman Chahid Dahan

Abderrahman Chahid Dahan, beter bekend als Ghomsi, is op vrijdag 8 september benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Koos Janssen speldde hem het lintje op tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Dahan thuis.  

Hij heeft zich tientallen jaren ingezet voor en bij Moskee Zeist. Als eerste generatie immigrant heeft hij er mede voor gezorgd dat er een moskee in Zeist kwam voor de Marokkaanse gemeenschap. Als penningmeester heeft hij zich o.a. beziggehouden met de aankoop van een nieuw pand, de zorg voor -blijvende- financiering daarvan en het opzetten van onderwijs binnen de moskee.

Nadat Dahan in 1990 aftrad als bestuurslid is hij dertig jaar lang vrijwillig actief geweest bij de moskee in de rol van gastheer. Hij was dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aanwezig om o.a. gasten te ontvangen, waar nodig te helpen en vragen te beantwoorden. 

Foto: gemeente Zeist