Komst 72 nieuwbouwwoningen in Huis ter Heide Zuid stap dichterbij

De Raad heeft op 22 februari besloten om 72 nieuwbouwwoningen te bouwen in Huis ter Heide Zuid. Het gaat om nieuwbouwwoningen op de locatie in Huis ter Heide Zuid, tussen de Korte Bergweg en het voormalige ‘Glaxo’-kantoor. Het project bevat deels goedkope en middeldure appartementen, die ook voor starters geschikt zijn. Ook komt er een nieuwe verbindingsweg, die zorgt voor een nieuwe aansluiting van Huis ter Heide via de autoboulevard op de ovale rotonde op de Zandbergenlaan. 

Al lange tijd ervaart een deel van het dorp overlast van sluipverkeer dat door de buurt rijdt. De nieuwe weg moet dat tegengaan. De bestaande ontsluiting via het viaduct over de A28 naar de Dijnselburgerlaan blijft beschikbaar voor (brom)fietsers, voetgangers en lijnbussen, maar wordt met bijvoorbeeld een bussluis afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Ontwikkelaar RV&O uit Soest verwacht in 2023 te starten met de bouw van de woningen in Huis ter Heide Zuid.

Clash door uitspraken Hanny van Kippersluis
De raadsvergadering kreeg een rare wending op het moment dat de partijen hun stemverklaring mochten afleggen. Het debat over Huis ter Heide Zuid werd tijdens de raadsvergadering heropend nadat Hanny van Kippersluis (ZeisterBelang) zei dat het democratisch proces, zelfs met bewuste fouten, niet juist was verlopen. Ook vond ze  dat het College van B&W op verkeerde wijze omgaat met haar burgers.

De raad reageerde als door een wesp gestoken. Freerk André de la Port (D66) noemde de uitlatingen van Van Kippersluis volkomen onverwacht en ontoelaatbaar. De La Porte stelde dat de gemaakte opmerkingen tijdens het debat gemaakt moesten worden en niet  in een stemverklaring.

Ernst van Splunter (VVD) had in gedachten het woord ‘laster’ en reageerde geëmotioneerd.  Hij zei de  manier waarop men in deze raad met elkaar omgaat te koesteren en daarin passen de woorden van Van Kippersluis niet.

Carlo Fiscalini (NieuwDemocratischZeist) reageerde in juridisch perspectief: “Je stelt iets dat uit de duim gezogen is, en je moet keihard bewijs hebben en dat is er niet”.  Van Kippersluis gaf desgevraagd als reactie: “ik hoor het aan en prima."

De gemeenteraad stemde uiteindelijk in met het raadsvoorstel. Tegen stemden Seyst.nu, ZeisterBelang en de SP. Nieuw Democratisch Zeist stemde voor het raadsvoorstel, maar is wel tegen de afsluiting van het viaduct. 

Omdat niet alle agendapunten behandeld konden worden werd de vergadering geschorst tot donderdag 24 februari aanstaande om 20.00 uur.