Kerkendag op het Zusterplein 4 juni

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren, wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Het thema van deze viering is: ‘Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’ en begint om 10 uur op het Zusterplein.

Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk, Zeist-West en de Bron, de Gemeente van Apostolische Christenen, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Evangelische Broedergemeente.

Gastheer ds. Stefan Bernhard (Evangelische Broedergemeente), Marja van der Horst (lekenvoorganger Parochie Sint Maarten) en ds. Jan Minnema (wijkgemeente de Bron) zijn de voorgangers.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist / pianist Niels Fischer en het Blazerskoor van de Broedergemeente. Zangers uit de verschillende kerken ondersteunen de samenzang. Er is kinderkerk voor kinderen vanaf 4 jaar en er is kinderoppas.

"De collecte is bestemd voor een taalaanbod voor alle nieuwkomers in Zeist, o.a. in de nieuwbouw van het AZC. Bijdragen kunnen op de dag zelf worden gegeven of overmaken op rekening van de Raad van Kerken Zeist NL73 RABO 01 62 19 67 09 o.v.v. 'collecte Kerkendag'. 

Na afloop van de viering is er koffie en thee en er is gelegenheid een aantal stands te bezoeken, zoals Fair Trade Zeist, Wereldwinkel etc.

Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom!  De liturgie voor zondag 4 juni is hier te downloaden